Dela listan:  
    
 
     

Forskning.se | 2020-06-05       
 - Så blir relationen god mellan sjuksköterska, patient och närstående. Allt fler äldre med multisjuklighet blir liggande på sjukhusavdelningar. Närstående blir en...
Forskning.se | 2020-06-04       
 - Husdjur kan ge barn med autism bättre förutsättningar. Husdjuren gav tröst, möjlighet till reglering av känslor och motverkade stress. Den motoriska...
Forskning.se | 2020-06-04       
 - Psykisk hälsa går djupare än huden vid psoriasis. Personer med hudsjukdomen psoriasis har ofta även andra fysiska sjukdomar som i ännu högre grad...
Forskning.se | 2020-06-04       
 - Ekar som knoppar tidigt slipper kräsen fjärilsmal. Tidpunkten för ekarnas knoppsprickning avgör i vilken utsträckning träden blir infekterade av...
Forskning.se | 2020-06-04       
 - Dna från Dödahavsrullarna löser historiska gåtor. Forskare vid Uppsala universitet har, tillsammans med kollegor i Israel, lyckats utvinna DNA ur de...
Forskning.se | 2020-06-04       
 - Unga med dålig kondition och fetma löper ökad risk för kronisk sjukdom. Personer med dålig kondition eller fetma i övre tonåren, löper ökad risk för svår...
Forskning.se | 2020-06-04       
 - Redan de första djuren hade parasiter. Fossila armfotingar från en 525 miljoner år gammal havsbotten visade sig ha varit angripna av...
Forskning.se | 2020-06-04       
 - Kolesterolnivåerna sjunker i väst – men stiger i Asien. Människors nivåer av det som brukar kallas dåligt kolesterol sjunker kraftigt i västvärlden,...
Forskning.se | 2020-06-03       
 - Oförberedda växter extra klimatkänsliga. Växters tolerans mot värme och kyla beror på vad deras förfäder utsatts för. Särskilt...
Forskning.se | 2020-06-03       
 - ”Barn med bra liv” är målet med assisterad befruktning. Barnets framtida välfärd. Och ett ansvarsfullt användande av skattepengar. Det är det viktigaste...
Forskning.se | 2020-06-02       
 - Sant och falskt om parfymer och kroppslukter. Om du någon gång sniffat dig yr i en parfymaffär, kanske du också stött på påståenden om att...
Forskning.se | 2020-06-02       
 - Samordning av digitala tjänster kan minska vårt bilberoende. Nya tjänster för aktiv och delad mobilitet kommer att påverka hur vi reser i framtiden. En...
Forskning.se | 2020-06-02       
 - Kiselgeler kan ersätta Rhoca-Gil som tätningsmedel. Nya tätningsmedel som bygger på kiseldioxidpartiklar istället för monomerer är både...
Forskning.se | 2020-06-01       
 - Ny form av magnetism upptäckt i grundämnet neodym. Grundämnet neodym har visat sig ha en hittills okänd form av magnetism, uppbyggd av en blandning...
Forskning.se | 2020-06-01       
 - Sämre villkor för funktionsnedsatta att möta vuxenlivet. Att bli vuxen innebär en rad konkreta förändringar, som att flytta hemifrån, börja studera...
Forskning.se | 2020-06-01       
 - Ny blodanalys kan ge säkrare dosering av hydroxiklorokin. En ny analysmetod för att mäta nivåer av läkemedlet hydroxiklorokin hos patienter med den...
Forskning.se | 2020-05-29       
 - Bakterieblåsor ger bättre proteinstudier. Små vätskeblåsor från bakterier gör det möjligt att undersöka proteiner i sin naturliga...
Forskning.se | 2020-05-29       
 - Bättre återvinning av batterier ger bättre nya batterier. Att mekanisk tvätta och separera återanvändbart material från gamla uttjänta batterier ger en...
Forskning.se | 2020-05-28       
 - Naturen har blivit svenskarnas kyrka. Många svenskar har en andlig relation till naturen, enligt forskare. Det får konsekvenser för...
Forskning.se | 2020-05-28       
 - En spraydusch i näsan kan bli framtidens coronavaccin. Ett coronavaccin i form av en nässpray som triggar igång exakt rätt immunceller. Genom ett brett...
Forskning.se | 2020-05-28       
 - Hur RNA-molekyler rör sig kan bidra till nya cancerläkemedel. En viss RNA-molekyl, som spelar en viktig roll i cancer, kan påverka sin aktivitet genom att...
Forskning.se | 2020-05-28       
 - Därför byter antarktiska enzymer skepnad i värme. Enzymer från köldälskande organismer som lever vid låga temperaturer, nära vattnets fryspunkt,...
Forskning.se | 2020-05-28       
 - Dräneringssystem i innerörat kan förklara yrselsjukdomars uppkomst. Balansorganet i innerörat är omgivet av kroppens hårdaste ben. Med hjälp av så kallad...
Forskning.se | 2020-05-28       
 - Rekordmånga träd dör av annat än avverkning. Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Sveriges...
Forskning.se | 2020-05-28       
 - Studier om våld i nära relationer missar de mest utsatta. Många stora studier av våld i nära relationer visar att kvinnor och män är lika utsatta. Men de...
Forskning.se | 2020-05-28       
 - Svensk studie om covid-19 och graviditet inleds. Hur påverkas graviditet och fosterutveckling av covid-19, och vad händer med hälsan hos mamma och...
Forskning.se | 2020-05-27       
 - Nyckelgen i leukemi hittad. Akut myeloisk leukemi (AML) är en av de vanligaste formerna av blodcancer hos vuxna och är...
Forskning.se | 2020-05-27       
 - Fyra av tio vuxna i världen har funktionell mag-tarmsjukdom. Fyra av tio vuxna i världen har funktionell mag-tarmsjukdom, med varierande svårighetsgrad, visar...
Forskning.se | 2020-05-27       
 - De kartlägger hur dna är organiserat i cellkärnan. En ny sekvenseringsmetod, framtagen vid Karolinska Institutet, gör det möjligt att kartlägga hur...
Forskning.se | 2020-05-26       
 - Poddar: att förstå corona och dess konsekvenser. För 100 år sedan skördade spanska sjukan fler människoliv än det första och det andra...
Forskning.se | 2020-05-26       
 - Kvinnor som ärvt gen från neandertalare föder fler barn. Var tredje europeisk kvinna har ärvt receptorn för gulkroppshormon från neandertalare – en...
Forskning.se | 2020-05-26       
 - Fladdermöss ska kartläggas med hjälp av frivilliga. Det finns nitton fladdermusarter i Sverige, men kunskapen är knapp om hur de rör sig i de ljusa...
Forskning.se | 2020-05-26       
 - Enkel metod ger exaktare information om molekyler. Genom att använda röntgenabsorption vid studier av kvävgas, och utgå ifrån en jon istället...
Forskning.se | 2020-05-26       
 - Snabbare och grönare rening med koldioxid. Genom att använda koldioxid i stället för lösningsmedel kan kromatografi rena bort ämnen i...
Forskning.se | 2020-05-26       
 - Lägre risk att kvinnor blir hjärt- och kärlsjuka. Kvinnor löper lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och att dö av det än män i samma...
Forskning.se | 2020-05-26       
 - Centralstimulerande läkemedel minskade risken för självskador. Självmordsförsök och självskadehandlingar minskade markant bland personer med bipolär sjukdom...
Forskning.se | 2020-05-25       
 - App hjälper att halvera smärta vid artros. Genom att dagligen under 6 månader göra några enkla fysiska övningar och få information om sin...
Forskning.se | 2020-05-25       
 - Uppväxtmiljön påverkar hjärnans utveckling i tonåren. Uppväxtmiljö och socioekonomisk status påverkar ungdomars kognitiva förmåga och hjärnans...
Forskning.se | 2020-05-25       
 - Patienter som väntat i operationskö dog i förtid. Tidigt insatt kirurgi förbättrade både resultat och överlevnad hos patienter med den...
Forskning.se | 2020-05-25       
 - Nya scener i ”filmen” om hur växter gör syre. En grupp internationella forskare har spårat hur molekyler och elektroner rör sig under...
Forskning.se | 2020-05-20       
 - Kvinnors dubbla ansvar påverkar hälsan senare i livet. Kvinnors dubbla ansvar för både arbete och familj förkortar livslängden och ökar den...
Forskning.se | 2020-05-20       
 - Inte troligt att barn driver covid-19-pandemin. Med stor sannolikhet kan barn med det nya coronaviruset smitta andra, men mycket talar för att de...
Forskning.se | 2020-05-20       
 - Coronavirus i Stockholm: var tionde har antikroppar i blodet. Ungefär 15 procent av friska personer i Stockholm har genomgått eller är nu smittade av viruset...
Forskning.se | 2020-05-20       
 - Nära till snabbmat eller motion spelar ingen roll för fetma. En ny studie visar att de höga nivåerna av fetma i vissa bostadsområden inte beror på om det är...
Forskning.se | 2020-05-20       
 - Gäddskräck får siken att dela upp sig i syskonarter. Fiskar kan dela upp sig i lokala former som har olika levnadssätt och äter olika typer av föda,...
Forskning.se | 2020-05-19       
 - Receptet på en lyckad älgförvaltning. Några vill ha en hög vilttäthet till förmån för jakt, andra vill ha en lägre andel vilt för...
Forskning.se | 2020-05-19       
 - Mellanlager kan göra elbilsbatterier betydligt bättre. Bilindustrin storsatsar på att eldrivna fordon ska drivas med så kallade solid state-batterier. Nu...
Forskning.se | 2020-05-18       
 - Vanligt socker kan användas för att upptäcka Alzheimers. En ny studie visar att socker kan användas som kontrastmedel för att detektera Alzheimers sjukdom....
Forskning.se | 2020-05-18       
 - Utsläpp från vägbyggen kan halveras redan idag. Byggsektorn står idag för en fjärdedel av utsläppen av koldioxid, i Sverige och globalt. Genom...
Forskning.se | 2020-05-15       
 - Så undviks sprickor i betong, direkt vid gjutningen. Behovet av miljövänlig och stark betong ökar i Sverige. Om byggingenjörerna kan sätta in...