Dela listan:  
    
 
     

Forskning.se | 2020-02-21       
 - Så skapas ett säkert barnafödande. Trygg vård för nyblivna mödrarna innebär att vara informerad, involverad och guidad genom...
Forskning.se | 2020-02-21       
 - Frusen fågel var 46 000 år gammal berglärka. Den urgamla berglärkan hittades nedfrusen vid en by i Sibirien. Och visade sig ha mycket att...
Forskning.se | 2020-02-21       
 - Skruvad rymdradiostrålning upptäckt. Forskarteamet bakom upptäckten har spårat den skruvade radiostrålningen från det berömda svarta...
Forskning.se | 2020-02-20       
 - Genterapi kan skydda mot celldöd vid nervsjukdomen ALS. Forskare har identifierat en gen i mänskliga nervceller som skyddar mot nedbrytning av motoriska...
Forskning.se | 2020-02-20       
 - Tonåringar mår sämre om bara ena föräldern bor med ny partner. Tonåringar som bor växelvis hos två separerade föräldrar mår ungefär lika bra som jämnåriga...
Forskning.se | 2020-02-20       
 - Fetmakirurgi effektivt även vid tidigt utvecklad fetma. Kirurgisk behandling av fetma är lika effektivt för individer som utvecklat sjukdomen tidigt,...
Forskning.se | 2020-02-19       
 - Ju mer socker desto färre vitaminer. Ju mer socker vi äter, desto färre vitaminer och mineraler får vi i oss, visar ny forskning från...
Forskning.se | 2020-02-19       
 - Risk för spridd njurcancer bedöms med DNA-markör. Det är möjligt att förutsäga risken för att njurcancer ska spridas utanför njuren genom att...
Forskning.se | 2020-02-19       
 - Nya kolesterolsänkande riktlinjer kan stå svensk sjukvård dyrt. Notan för att förhindra en enda allvarlig hjärt- eller kärlhändelse, kan uppgå till omkring...
Forskning.se | 2020-02-18       
 - Butiker måste ha alternativ när betalsystemen kraschar. Störningar i betalsystemlösningar är inte bara bankernas problem. Störningarna visar också på...
Forskning.se | 2020-02-18       
 - Global fosforbrist försämrar förmågan att binda koldioxid. Jordens ekosystem absorberar nästan en tredjedel av de växthusgaser som släpps ut av människan....
Forskning.se | 2020-02-18       
 - Dagens energisystem kraschar i framtidens extremväder. Dagens energisystem klarar inte framtidens extremväder. En ökande andel förnybart ökar...
Forskning.se | 2020-02-17       
 - Skaffa barn eller inte – vem i paret bestämmer? Om du och din partner drar åt olika håll när det gäller att skaffa barn – vems vilja väger...
Forskning.se | 2020-02-17       
 - KBT för utmattningssyndrom ger effektiv symtomlindring. En 12 veckor lång KBT-behandling minskar symtomen och ökar livskvaliteten hos personer med...
Forskning.se | 2020-02-17       
 - Artrikt på menyn gynnar älgar i brukad skog. ​Älgar väljer vad de äter med stor omsorg, och de är duktiga på att balansera födointaget....
Forskning.se | 2020-02-17       
 - Första svenska transplantationen av livmoder från avliden donator. Det svenska teamet bakom forskningen kring livmodertransplantationer har för första gången...
Forskning.se | 2020-02-17       
 - Klimatförändringar inte enda hotet mot våra växter. För att bevara växt- och djurarter måste man inte bara ta hänsyn till de direkta effekterna av...
Forskning.se | 2020-02-14       
 - Kemikalier i damm kan störa transporten av sköldkörtelhormon. En ny studie visar att kemikalier i damm inomhus kan störa transporten av sköldkörtelhormon. En...
Forskning.se | 2020-02-14       
 - Artificiell intelligens hittar sjukdomsrelaterade gener. Ett artificiellt neuralt nätverk kan hitta mönster i stora mängder genuttrycksdata och upptäcka...
Forskning.se | 2020-02-14       
 - WHO underskattar Corona-virusets spridning. Coronaviruset kan ha större förmåga att spridas än enligt de skattningar som...
Forskning.se | 2020-02-13       
 - Fysiker i spänd väntan inför utbrott i Vintergatan. ​Blir det bara ett kraftfullt energiutbrott eller en riktigt stor explosion – en supernova? Med...
Forskning.se | 2020-02-13       
 - Algoritm lär sig diagnostisera genetisk sjukdom. Forskare har hittat ett sätt att använda maskininlärning för att diagnostisera patienter med...
Forskning.se | 2020-02-13       
 - Könsskillnader i sambandet mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdom. Många studier visar samband mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdom. Och flera pekar på att...
Forskning.se | 2020-02-13       
 - Ny textil – lätt, miljövänlig och billig att framställa. Lättare, starkare, mer värme- och väderbeständigt, billigare att tillverka, mindre kemikalier...
Forskning.se | 2020-02-13       
 - Internet slukar mindre energi med enkla optimeringar. Vår digitala livstil på internet kräver en enorm förbrukning av elektricitet. Smarta,...
Forskning.se | 2020-02-12       
 - Vården missar andra hälsoproblem hos patienter med depression. Personer med svårbehandlad depression lider ofta av samsjuklighet, exempelvis personlighetssyndrom...
Forskning.se | 2020-02-12       
 - Dataspelet hjälper barn att själva bestämma över sin vård. Barn har rätt att vara delaktiga i beslut om sin livssituation och sin hälsa. Med hjälp av...
Forskning.se | 2020-02-12       
 - Bättre beräkningar för säkrare broar och byggnader. Små mätfel kan få stora konsekvenser. Det finns många exempel. Örebroforskaren Andrii...
Forskning.se | 2020-02-12       
 - Studier på möss avslöjar nya sätt att få kroppen att förbränna fett. Forskare har i en ny studie identifierat regleringen av alternativ energiförbrukning i fettvävnad...
Forskning.se | 2020-02-11       
 - Mobilköpet sätter spår i planeten. Inte många använder sin mobil tills den går sönder. De flesta köper en ny fast den gamla...
Forskning.se | 2020-02-11       
 - Ensamheten ökar hos unga. Upplevda sömnproblem och upplevd dålig hälsa har ökat markant mellan åren 2000 och 2016 i en...
Forskning.se | 2020-02-11       
 - Mask i hjärnan hos ödleembryon. Forskare har upptäckt nematoder, maskar, i hjärnan hos embryon i ödleägg. Maskarna upptäcktes...
Forskning.se | 2020-02-11       
 - Marina bakterier som miljöövervakare i havet. Marina bakteriers genuttryck kan vara en värdefull sensor för att upptäcka miljöförändringar...
Forskning.se | 2020-02-10       
 - Arvsmassan kartlagd för invasiva arten svartmunnad smörbult. Den svartmunnade smörbulten har spridit sig i svenska vatten sedan 2008. Nu har forskare kartlagt...
Forskning.se | 2020-02-10       
 - Slamspridning på åkrar ökar inte risken för antibiotikaresistens. Antibiotikarester i rötslam från reningsverk tycks inte bidra till ökad antibiotikaresistens när...
Forskning.se | 2020-02-07       
 - Ljudintolerans – relativt okänd men vanlig sjukdom. Nio procent lider av ljudintolerans. De drabbade begränsas i såväl vardag som arbetsliv och har...
Forskning.se | 2020-02-07       
 - Sällsynta cancerkloner upptäckta i akut myeloisk leukemi. Akut myeloisk leukemi (AML), är en av de vanligaste formerna av leukemi hos vuxna. Nu har en...
Forskning.se | 2020-02-07       
 - Snart finns vete som tål saltvatten. Eftersom antalet salta jordar ökar på grund av klimatförändringarna finns ett behov av att hitta...
Forskning.se | 2020-02-07       
 - Bättre kirurgi för cancer i ändtarm med enkla medel. Det går att anpassa kirurgin vid cancer i ändtarmen efter varje patients förutsättningar. Och...
Forskning.se | 2020-02-07       
 - Mamma och pappa hanterar ett barns död olika. Medan mammorna får mest stöd i att få prata med andra om sina känslor så söker papporna ofta...
Forskning.se | 2020-02-07       
 - Bästa snölagringen för gröna skidbackar. Sportlovet närmar sig, men en stor del av Sverige har haft barmark hela vintern och backar och...
Forskning.se | 2020-02-06       
 - Dementa missar teknikhjälp på grund av dålig information. Äldre som lider av demens får inte alltid information om digitala hjälpmedel som skulle kunna...
Forskning.se | 2020-02-06       
 - Oklar övergångsålder hos var tredje kvinna. Passerat klimakteriet eller inte? Hos mer än var tredje 50-årig kvinna ger kroppen inget klart...
Forskning.se | 2020-02-06       
 - Ny metod upptäcker revolutioner genom statistik. Bilmodeller, flicknamnstrender, brottslighet, popmusik – och demokrati. En ny metod för att mäta...
Forskning.se | 2020-02-05       
 - Tarmhormon kan öka risken för hjärtkärlsjukdom. Höga halter av tarmhormonet GIP i blodet kan öka riske för hjärtkärlsjukdom. Det visar...
Forskning.se | 2020-02-04       
 - Så mår fisk och skaldjur i svenska vatten. ​Statusen för torsk i Kattegatt och östra Östersjön och för hälleflundra i Västerhavet är...
Forskning.se | 2020-02-03       
 - Så kan lågproduktiva skogar gynna hotade arter. Genom att ge tallar skador som liknar dem som uppstår vid brand kan man öka tillgången på...
Forskning.se | 2020-02-03       
 - Skidåkare i Vasaloppet får sällan högt blodtryck. Ju snabbare en person åker Vasaloppet, desto lägre är risken för att få högt blodtryck visar...
Forskning.se | 2020-01-31       
 - Rökning under graviditeten ökar risken för frakturer hos spädbarn. Barn till mammor som röker under graviditeten löper en ökad risk att drabbas av frakturer under...
Forskning.se | 2020-01-31       
 - Hälsan allt mer ojämlik i norra Sverige. Högutbildade personer med hög inkomst har bättre hälsa än andra. Och hälsoklyftorna ökar. Det...