Dela listan:  
    
 
     

Forskning.se | 2020-01-17       
 - Vargar kan förstå människor och apportera bollar. För många hundar är apport en naturlig lek. Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt...
Forskning.se | 2020-01-16       
 - Celldöd viktig för organutveckling hos både växter och djur. Kontrollerad celldöd är viktig under djurs utveckling, till exempel för bildning av fingrar eller...
Forskning.se | 2020-01-16       
 - Protein i jäst kan ge ledtrådar om Parkinson. När våra celler bygger proteiner kan mycket gå fel. En avhandling vid Umeå universitet har...
Forskning.se | 2020-01-16       
 - B-cellernas viktiga roll vid immunterapi. Patienter svarade bättre på immunterapi om melanomtumörer innehöll särskilda kluster med...
Forskning.se | 2020-01-16       
 - Fler behandlingar på rotfyllda tänder med komposit. ​Rotfyllda tänder som lagats med kompositmaterial måste oftare lagas på nytt eller dras ut inom...
Forskning.se | 2020-01-16       
 - Ny art antibiotikaresistenta bakterier påträffad i infekterat sår. En hittills okänd art av antibiotikaresistenta bakterier, inom samma familj som E. coli och...
Forskning.se | 2020-01-15       
 - Vad berättar en död val? Tre näbbvalar från de Nordatlantiska vidderna irrade sig in och dog på svenska västkusten...
Forskning.se | 2020-01-15       
 - Minskningen av däggdjursarter började med människans förfäder. Den pågående biologiska mångfaldskrisen är inget nytt fenomen, utan representerar en...
Forskning.se | 2020-01-14       
 - Molekylära fällor kan förebygga fetma. Mikrometerstora partiklar av porös kiseldioxid kan påverka hur snabbt mat bryts ned och tas upp i...
Forskning.se | 2020-01-14       
 - Tron på sig själv vägen tillbaka till arbete. Tro på sin förmåga att arbeta, gör att kvinnor med rygg - och nackbesvär hittar olika sätt att...
Forskning.se | 2020-01-14       
 - Fluorescerande molekyl hittar cancer. Ett forskarteam vid Umeå universitet har hittat en läkemedelsliknande molekyl som kan användas i...
Forskning.se | 2020-01-14       
 - Många äldre har fel glasögon. Svenska 70-åringar har överlag bra syn, men många skulle kunna se ännu bättre. Sex av tio kan...
Forskning.se | 2020-01-13       
 - Jordbruksavfall blir bioetanol med ny metod. Teknik för att behandla avloppsvatten kan användas till att producera bioetanol från...
Forskning.se | 2020-01-10       
 - Långtidsmedicinering vid schizofreni är säker. Forskare har undersökt säkerheten vid mycket långvarig antipsykotisk behandling vid schizofreni....
Forskning.se | 2020-01-10       
 - Mikroorganismer matas med giftgas för att producera biobränsle. I dag används olika processer för att omvandla organiskt avfall till biogas. Genom att koppla...
Forskning.se | 2020-01-10       
 - AI skulle kunna avslöja grooming. Genom att låta ett dataprogram analysera många röster i varierande åldrar, skulle programmet...
Forskning.se | 2020-01-09       
 - När nordpolen blir sydpol. Då och då försvagas jordens magnetfält och de magnetiska polerna byter plats. Senast hände det...
Forskning.se | 2020-01-09       
 - AI diagnostiserar prostatacancer lika bra som specialister. Artificiell intelligens är lika bra på att identifiera prostatacancer och och bedöma...
Forskning.se | 2020-01-09       
 - Sömnbrist kan öka ämnen kopplade till Alzheimers. Efter en natts vakenhet uppvisade en liten grupp unga, friska män högre blodnivåer av proteinet...
Forskning.se | 2020-01-09       
 - Inga förändrade beteenden hos fiskar i korallrev på grund av havsförsurning. Tidigare studier har hävdat att havsförsurning förändrar beteenden hos fiskar på korallrev, så...
Forskning.se | 2020-01-08       
 - Brister i sjukvården bidragande orsak till självmord. Forskare har undersökt alla suicidfall som anmäldes enligt Lex Maria till Inspektionen för vård...
Forskning.se | 2020-01-08       
 - Sårbehandling som tar kroppens egna mekanismer till hjälp. En nyutvecklad behandlande gel som utnyttjar kroppens naturliga mekanismer har visar sig vara...
Forskning.se | 2020-01-07       
 - Smart ytbeläggning kan möta klimatutmaningar. Billigare bränsleceller. Bromsskivor med längre livslängd. Miljövänligare bilar och...
Forskning.se | 2020-01-07       
 - Resistenta hudbakterier bakom ledprotesinfektioner. Majoriteten av de hudbakterier som orsakar svårbehandlade infektioner i höft- och knäprotesleder...
Forskning.se | 2020-01-07       
 - Återkommande smärta orsak till lägre skolbetyg. Skolbarn med återkommande smärtproblem går ut grundskolan med lägre betyg och sämre...
Forskning.se | 2020-01-07       
 - Falken ser bytet tydligt i över 350 km/h. Hög synskärpa, men också förmåga att snabbt kunna uppfatta olika synintryck. De två faktorerna...
Forskning.se | 2020-01-07       
 - Datorn föreslog helt ny behandlingsidé mot barncancer. Neuroblastom är en nervcancer hos barn, och kan vara livshotande. Med hjälp av en datoralgoritm...
Forskning.se | 2020-01-07       
 - Kosten påverkar hur pigga spermierna är. Spermierna påverkas av vad man äter, och förändringarna märks snabbt. Detta enligt en ny studie...
Forskning.se | 2020-01-07       
 - Så tycker äldre om duschrobot istället för vårdpersonal. Det handlar om uppkopplade duschrobotar, tablettdelningsmaskiner och larm- och tillsynssystem inom...
Forskning.se | 2019-12-19       
 - Höfjärilar byter färgprakt mot fruktsamhet. Höfjärilen är vackert gul orange. Men vissa höfjärilshonor är istället vita, trots att det...
Forskning.se | 2019-12-19       
 - Julens många dofter väcker känslor. Saffransbullar, hyacint, kryddnejlikor, glögg och gran. Julens dofter är många. Och doftminnen...
Forskning.se | 2019-12-19       
 - Högintensiv träning bra för äldre med demens. Äldre personer med demens mår bra av högintensiv fysisk träning. Med träning förbättras...
Forskning.se | 2019-12-19       
 - Syre banade väg för skarpa djurögon. Ögats utveckling fick ny skjuts med syretillförsel till näthinnans celler. Denna anpassning...
Forskning.se | 2019-12-19       
 - Laxens storlek och ursprung styr var i Östersjön de håller till. Östersjölaxen trivs bäst på vissa ställen i havet – beroende på vilken älv den härstammar...
Forskning.se | 2019-12-19       
 - Ny strategi mot hiv: hämma i stället för döda. Jakten på ett botemedel för Aids har delvis fokuserat på att utrota infekterade celler. Men en ny...
Forskning.se | 2019-12-18       
 - Atomrörelser tycks ligga bakom hur proteiner får sin 3d-struktur. Stora proteinmolekyler veckar ihop sig till en tredimensionell struktur. Men hur det går till är...
Forskning.se | 2019-12-18       
 - De ska säkra lämningarna av Nordenskjöld-expeditionen. Lämningarna efter den första svenska Antarktis-expeditionen hotas att förstöras av de snabba...
Forskning.se | 2019-12-18       
 - Sällsynta djur och växter organiserar sig i getton för att överleva. I likhet med hur vi människor organiserar oss i städer har djur- och växtsamhällen getton eller...
Forskning.se | 2019-12-17       
 - Småkryp i skogen bidrar till klimatförändringar. Växtätande insekter påverkar skogarnas ekosystem. Betydligt mer än tidigare känt, visar en...
Forskning.se | 2019-12-17       
 - Perfluorerade ämnen och låg födelsevikt hänger samman. Exponering för perfluorerade kemikalier under graviditet kan kopplas till lägre födelsevikt. Det...
Forskning.se | 2019-12-17       
 - Bara bryggkaffe skyddar mot diabetes typ 2. Kaffe minskar risken att drabbas av typ 2-diabetes − men bara om du dricker bryggkaffe istället...
Forskning.se | 2019-12-17       
 - Vårdverktyg beräknar trolig livslängd på demenspatienter. Demens utvecklar sig olika från person till person. Nu har forskare utvecklat ett enkelt verktyg...
Forskning.se | 2019-12-16       
 - Sociala medier ger afasi-drabbade makt över sitt språk. Personer som har drabbats av den språkliga funktionsnedsättningen afasi får sällan själva komma...
Forskning.se | 2019-12-16       
 - Rödbetor stoppar mygg. Ämnet geosmin är mycket effektivt mot mygg, men extremt dyrt och sällsynt. Nu har forskare från...
Forskning.se | 2019-12-16       
 - Influensamedicin gör störst nytta hos svårt sjuka och äldre. Äldre och allvarligt sjuka influensapatienter blir friska i genomsnitt två-tre dagar tidigare om...
Forskning.se | 2019-12-13       
 - Vanliga virus skräddarsys för att leverera genmedicin. För att nå exakt den celltyp i kroppen som behöver behandlas, har neuroforskare i Lund vid...
Forskning.se | 2019-12-13       
 - Fortsatt starkt stöd för kamerabevakning. Nio av tio ur allmänheten är positiva till bevakningskameror på allmän plats. Det visar för...
Forskning.se | 2019-12-12       
 - Antidepressiva – lätta att börja ta, svårare att sluta med. Att sluta med antidepressiva läkemedel kan ge allvarliga biverkningar. Både patienter och läkare...
Forskning.se | 2019-12-12       
 - Många rätt vid åldersbestämning med artificiell intelligens. ​Användning av artificiell intelligens för åldersbedömning ger hög tillförlitlighet visar ny...
Forskning.se | 2019-12-12       
 - Äldre drabbas annorlunda av en infektion. Den äldre kroppen reagerar annorlunda än den yngre kroppen i många olika sammanhang och detta...