Föreningar
AU
SAS
V&A
VoF
Myndigheter
Formas
Forte
Rymdstyrelsen
Vetenskapsrådet
Vinnova
Tidskrifter
FoF
Sans magasin
Populär Astronomi
Webbplatser
Astroinfo.se
Forskning.se
Fjärde Uppgiften
Häggström hävdar
Rymdkanalen.se
Ulfdanielsson.com
Vetenskapsradion