Dela listan:  
    
 
     

UR Skola | 2020-01-07      
 - Matematik och universums innersta struktur - Rummet och tiden bildar tillsammans den väv som universum är uppbyggt av. Hur ser strukturen ut på... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Yra höns och korkade hönshjärnor? - Varför har djur personlighet? Genom att undersöka höns och deras vilda anfader... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Kan man mäta stress i människors hår? - Vi är rustade för att klara stress, men om man utsätts för stress under lång tid... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Preventivmedel - visst är det bra - Vi lever i ett samhälle där vi tar för givet att man ska kunna ha sex utan risk för graviditet.... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Skräddarsydd sjukdomsbehandling - Dåliga reaktioner på mediciner leder till tre procent av alla dödsfall i Sverige. Utöver genetiska... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Skärmen och hjärnan - Mobiltelefonen är ett användbart verktyg. Men det finns en baksida, och den börjar vi ana vidden av. Anders... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Matematik för att räkna celler - Varifrån kom alla de proteiner som fångats upp av ett membran täckt av antikroppar? Frågan... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Kan vi förebygga demens genom en sund livsstil? - Keivan Javanshiri berättar om huruvida folksjukdomarna diabetes och hjärt- och kärlsjukdom... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Sex och anknytning - Malin Drevstam, socionom, psykoterapeut, sexolog och författare, samtalar med Karin Skagerberg om våra tidiga erfarenheter av... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Utveckling av barnhjärnan - David Edfelt, psykolog och författare, berättar om arbetet med att använda kunskap om hur hjärnan fungerar... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Stamceller lagar hjärnan - Malin Parmar, professor i cellulär neurovetenskap, berättar om sin forskning kring hur stamceller kan leda till nya... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Schizofreni - en främling i familjen - Åsa Konradsson Geuken är forskare vid Uppsala universitet och har funnit sitt kall i livet sedan hennes... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Depression - en sjukdom och dess behandling - Depression är en av världens största orsaker till ohälsa enligt WHO. Behandlingarna är... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Bildgivande tekniker vid demens - Danielle van Westen, neuroradiolog samt överläkare och docent på Skånes Universitetssjukhus,... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Hörsel och kognitiv sjukdom - Det finns kopplingar mellan hörselnedsättning och kognitiv sjukdom. Anders Jönsson, teknisk audiolog, har... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Att köra mjölk eller tillföra honung? - Hur får vi personalen att lyfta blicken, och bli kreativa? Hur ökar vi intresset och... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Samarbete med anhöriga - Samspelet med anhöriga är en viktig del i omsorgen. Personal kan ställas inför utmanande situationer i form av... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Standardiserat insatsförlopp - Vilka insatser har en person med demenssjukdom rätt att få tillgång till? Hur gör vi det möjligt... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Depression - framtidens diagnostik och behandlingar - Depression kan medföra ett ofantligt lidande och i värsta fall leda till suicid. Vad... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Recept för att hitta atomära defekter - Hur bakas de bästa muffinsen? Ett sätt att ta reda på det skulle kunna vara att låta en... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Tunga lastbilar och automatisk manövrering - Lastbilschaufförer backar dagligen med släp, en uppgift som kan vara både tidskrävande och... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Automatiserad design förvandlar industrin - Designautomation bygger på ett antal "intelligenta legobitar", där varje del utför sitt eget... 
   
UR Skola | 2020-01-07      
 - Snapchat förändrar världen - De sociala medierna förändrar våra liv: Många organiserar sig efter intresse och enskilda... 
   
UR Skola | 2019-12-20      
 - Didier Queloz, fysik - I oktober 1995 tillkännagav Michel Mayor, professor i astronomi, och Didier Queloz, astronom, sin upptäckt av den allra... 
   
UR Skola | 2019-12-20      
 - James Peebles, fysik - Föreläsning med James Peebles, Nobelpristagare i fysik 2019. Hans idéer om fysikalisk kosmologi befruktade hela... 
   
UR Skola | 2019-12-20      
 - Michel Mayor, fysik - I oktober 1995 tillkännagav Michel Mayor, professor i astronomi, och Didier Queloz, astronom, sin upptäckt av den allra... 
   
UR Skola | 2019-12-20      
 - William Kaelin, medicin - Föreläsning av onkologen William Kaelin, Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 2019. Han fick priset för... 
   
UR Skola | 2019-12-20      
 - Peter Ratcliffe, medicin - Föreläsning av biologen Peter J. Ratclife, Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 2019. Han fick priset för... 
   
UR Skola | 2019-12-20      
 - Gregg Semenza, medicin - Föreläsning av läkaren Gregg L. Semenza, Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 2019. Han fick priset för... 
   
UR Skola | 2019-12-20      
 - Akira Yoshino, kemi - Akira Yoshino, Nobelpristagare i kemi 2019, skapade det första kommersiellt gångbara litiumjonbatteriet 1985. Istället... 
   
UR Skola | 2019-12-20      
 - John B. Goodenough, kemi - John Goodenough, Nobelpristagare i kemi 2019, stod för ett viktigt genombrott som banade vägen för mycket mera... 
   
UR Skola | 2019-12-20      
 - Stanley Whittingham, kemi - Stanley Whittingham, Nobelpristagare i kemi 2019, upptäckte ett extremt energirikt material. Från detta skapade han en... 
   
UR Skola | 2019-12-14      
 - Klimatsmarta spannmål - Pernilla Tidåker forskar i miljöteknik och föreläser om hur man kan skapa kväveeffektiva odlingssystem... 
   
UR Skola | 2019-12-14      
 - Bioteknik i matproduktion - Matproduktionen har förbättrats sedan 1960-talet och mycket har hänt i effektiviseringen av jordbruket och inom... 
   
UR Skola | 2019-12-14      
 - Fältkrassing framtidens oljeväxt - Li-Hua Zhu är professor i växtförädling på Sveriges lantbruksuniversitet och berättar... 
   
UR Skola | 2019-12-10      
 - Samtal om framtida träningsmetoder - För 20 år sedan var det science fiction att som privatperson kunna gentesta sig. Idag startas fler och fler... 
   
UR Skola | 2019-12-10      
 - Högintensiv träning och profilering - Räcker det att träna högintensivt ett par gånger i veckan för att hålla sig... 
   
UR Skola | 2019-12-10      
 - Genetiska variationer hos ukrainska atleter - Finns det genetiska kombinationer hos oss människor som passar vissa typer av sporter? Och går det att... 
   
UR Skola | 2019-12-10      
 - Närstudier av muskler för optimal träning - Marcus Moberg, forskare i idrottsvetenskap, har undersökt hur våra muskler reagerar på... 
   
UR Skola | 2019-12-10      
 - Specialdesignad träning för hjärtat - Kardiologen Ricardo Stein presenterar här flera undersökningar där man testat olika... 
   
UR Skola | 2019-12-10      
 - Träningskapacitet och ärftlighet - Den japanske forskaren Noriyuki Fuku har undersökt hur den genetiska koden och fysisk prestation är... 
   
UR Skola | 2019-12-10      
 - Skräddarsydda gentester inom idrotten - Är marknaden redo för gentester där man kan se vilka som kommer att nå toppresultat inom en... 
   
UR Skola | 2019-12-10      
 - Gentest av atleter i Litauen - Forskaren Valentina Gineviciene från Litauen berättar om ett projekt där man samlat in genetiska data från... 
   
UR Skola | 2019-11-26      
 - Personlighetstester och identitet - Christer Sturmark intervjuar Merve Emre som i sin bok "Vilken typ är du?" gör upp med ett av näringslivets... 
   
UR Skola | 2019-11-26      
 - Vem tror du att du är? - Frågan om vem man tror att man är, är tätt sammanbunden med en annan - vad tror du att du är? Kön,... 
   
UR Skola | 2019-11-26      
 - Identitet som meningsfull myt - Filosofen Kwame Anthony Appiah samtaler med Christer Sturmark. Kwame Anthony Appiah menar att identiteter är myter som ger... 
   
UR Skola | 2019-11-26      
 - Klassificering och identitet - Åsa Wikforss pratar om klassificeringar. Varför behöver vetenskapen sådana? Och hur riskerar vi att missbruka... 
   
UR Skola | 2019-11-19      
 - Vår sköra planet - Vår gröna planet är ett undantag i ett annars mörkt och ogästvänligt universum. Här funderar... 
   
UR Skola | 2019-11-19      
 - Blått ljus för en grön planet - Hiroshi Amano fick Nobelpris i fysik 2014 för sin del i uppfinningen av LED-belysning. Här... 
   
UR Skola | 2019-11-14      
 - Hjärnkoll - Lou Rehnlund, regional samordnare på Hjärnkoll, berättar om Hjärnkolls verksamhet och hur de arbetar med att motverka... 
   
UR Skola | 2019-11-11      
 - Biohackning vs utrotning - Många forskare menar att vi befinner oss i den sjätte stora massutrotningen. Däggdjur, fåglar och reptiler... 
   
UR Skola | 2019-10-29      
 - Behandling av posttraumatiskt stressyndrom - Anke Ehlers är professor i psykologi och forskar om posttraumatiskt stressyndrom. Här berättar hon... 
   
UR Skola | 2019-10-17      
 - Psykisk ohälsa - Om psykisk ohälsa bland nyanlända. Vi pratar bland annat om trauman och psykiska konskevenser av dem. Var kan man vända sig... 
   
UR Skola | 2019-10-17      
 - Allmän hälsa - Om den svenska sjukvården. Varför får man inte penicillin? Kan man få vård som asylsökande? Och vilken... 
   
UR Skola | 2019-10-09      
 - Orsak och konsekvens - Divine från Kongo-Kinshasa blev utsatt för sexuellt våld av militär, polis och civila. Jill Trenholm berättar om... 
   
UR Skola | 2019-10-09      
 - Skam och återupprättelse - Vasfije från Kosovo berättar om hur hon utsattes för sexuella övergrepp under kriget i slutet på... 
   
UR Skola | 2019-10-07      
 - Internets banbrytande mormödrar - Utvecklingen av datorer och internet har haft kvinnliga förtrupper som blivit raderade. Författaren och... 
   
UR Skola | 2019-10-07      
 - Varför är det viktigt med reparation och underhåll? - Vi behöver förstå hur tekniken vi använder fungerar. Åtminstone... 
   
UR Skola | 2019-10-07      
 - Diskret automatisering - Varför bygger vi hus på liknande sätt som för hundra år sedan? Varför utvecklas mängder av... 
   
UR Skola | 2019-10-07      
 - Gud i maskinen - Meghan O'Gieblyn berättar hur en modern transhumanism - idén om hur teknik kan förbättra människan - liknar... 
   
UR Skola | 2019-09-18      
 - PMDS: Förekomst, symptom, uttryck och behandling - Torbjörn Bäckström har forskat på PMS och PMDS sedan tidigt 1970-tal. Här... 
   
UR Skola | 2019-09-18      
 - PMS! Få hjälp med KBT - Tänk på att PMS inte är ditt fel. Ta hjälp av din omgivning, du är inte ensam, säger... 
   
UR Skola | 2019-09-17      
 - Social rättvisa och jämlik hälsa - I England har ökningen av medellivslängden upphört. I USA har medellivslängden rentav... 
   
UR Skola | 2019-09-17      
 - Kraftfullt samarbete för hållbar utveckling - Utarmningen av vår jord hotar de hälsovinster som har gjorts det senaste århundradet.... 
   
UR Skola | 2019-08-19      
 - Klimakteriebesvär - finns det behandling? - Vilka behandlingar finns för olika, vanliga klimakteriebesvär och hur ser den senaste forskningen ut... 
   
UR Skola | 2019-08-19      
 - Familjebildning på 2000-talet - Med hjälp av infertilitetsbehandlingar kan barn bli till på många olika sätt. Sverige var först i... 
   
UR Skola | 2019-08-09      
 - Sömnstörningar hor ungdomar - Psykologen Lie Åslund beskriver vanliga former av sömnstörningar hos ungdomar och ger konkreta tips... 
   
UR Skola | 2019-08-09      
 - Ständig vinter- eller sommartid - Vad händer om vi slutar ställa om klockan två gånger om året? Göran Kecklund, professor vid... 
   
UR Skola | 2019-08-09      
 - Så fungerar dygnsrytmer - Varför är vissa morgonmänniskor och andra kvällsmänniskor? Varför lider folk mer av jet lag... 
   
UR Skola | 2019-08-09      
 - När vi sover för lite - Några av konsekvenserna vid sömnbrist är sämre uppmärksamhet, sämre inlärning, sämre... 
   
UR Skola | 2019-08-03      
 - Kan tekniken ge oss mer fri tid? - När datorer och robotar hanterar alltfler av våra arbetsuppgifter kan man fråga sig varför vi... 
   
UR Skola | 2019-08-03      
 - Digital teknik skapar få jobb - Teknikutvecklingen kommer med ett inbyggt problem. För varje nytt teknikskifte skapas allt färre nya jobb.... 
   
UR Skola | 2019-08-03      
 - Förstör maskinerna jobben? - Eric Brynolfson, författare till The second machine age, menar att vi på grund av robotisering, digitalisering... 
   
UR Skola | 2019-08-03      
 - Ludditerna var de första teknikmotståndarna - De första att råka ut för teknikutvecklingens mer negativa sida -... 
   
UR Skola | 2019-08-03      
 - Hur förbereder vi oss för en automatiserad framtid? - I Schweiz används ett lärlingssystem som nationalekonomer menar är anledningen... 
   
UR Skola | 2019-07-29      
 - Bekämpa antibiotikaresistens med smartphones - Hur ska vården kunna ställa diagnoser snabbare och mer precist? Felix Neumann, doktorand från... 
   
UR Skola | 2019-07-29      
 - Antibiotika i din mat - Det går att mätta många genom fiskodlingar, men vi måste ta hand om djuren också och inte bara fylla på... 
   
UR Skola | 2019-07-29      
 - Fiskodling och antibiotikaresistens - Allt marint liv påverkas av antibiotikaresistens, men det finns både alternativa sätt att bedriva... 
   
UR Skola | 2019-07-29      
 - Tarmfloran påverkas av antibiotika - Ymke de Jong, doktorand vid institutionen för molekylär biovetenskap vid Stockholms universitet,... 
   
UR Skola | 2019-07-29      
 - Antibiotikaresistens och konsten att vara envis - Vad är antibiotikaresistens och varför ska vi bry oss om det? Johan Fuks från... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - Blåstrumpor och rödstrumpor - Här ger professorn i genusvetenskap Christina Florin en historisk tillbakablick över situationen för... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - UR Samtiden - Nanopartiklar och vår hälsa - Susana Cristobal, professor i biomedicin vid Linköpings universitet, undersöker... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - Hur får man ett Nobelpris i kemi? - Astrid Gräslund, sekreterare i Nobelkommittén, ger här flera konkreta tips att tänka på... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - Populärt om Nobelpriset i kemi - Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm, som själv studerat biokemi, ger här en introduktion och en bakgrund till... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - Paul Modrich, Nobelpristagare i kemi - Paul Modrich, en av årets tre Nobelpristagare i kemi, berättar om sin forskning för gymnasieelever. I... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - Frågestund med Nobelpristagare i kemi - Gymnasieelever ställer nyfikna frågor till årets Nobelpristagare i kemi. Många elever har valt... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - Aziz Sancar, Nobelpristagare i kemi - Aziz Sancar, en av 2015 års Nobelpristagare i kemi, berättar för gymnasieelever om sitt arbete och om... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - Satoshi Omura, medicin - Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - William C. Campbell, medicin - Forskaren William C. Campbell är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Han berättar om hur han byggt vidare på... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - Tomas Lindahl, kemi - Tomas Lindahl har fått Nobelpriset i kemi för sin forskning om dna. Här berättar han om sin forskning och vad priset...