Dela listan:  
    
 
     

UR Skola | 2019-10-17      
 - Psykisk ohälsa - Om psykisk ohälsa bland nyanlända. Vi pratar bland annat om trauman och psykiska konskevenser av dem. Var kan man vända sig... 
   
UR Skola | 2019-10-17      
 - Allmän hälsa - Om den svenska sjukvården. Varför får man inte penicillin? Kan man få vård som asylsökande? Och vilken... 
   
UR Skola | 2019-10-09      
 - Orsak och konsekvens - Divine från Kongo-Kinshasa blev utsatt för sexuellt våld av militär, polis och civila. Jill Trenholm berättar om... 
   
UR Skola | 2019-10-09      
 - Skam och återupprättelse - Vasfije från Kosovo berättar om hur hon utsattes för sexuella övergrepp under kriget i slutet på... 
   
UR Skola | 2019-10-07      
 - Internets banbrytande mormödrar - Utvecklingen av datorer och internet har haft kvinnliga förtrupper som blivit raderade. Författaren och... 
   
UR Skola | 2019-10-07      
 - Varför är det viktigt med reparation och underhåll? - Vi behöver förstå hur tekniken vi använder fungerar. Åtminstone... 
   
UR Skola | 2019-10-07      
 - Diskret automatisering - Varför bygger vi hus på liknande sätt som för hundra år sedan? Varför utvecklas mängder av... 
   
UR Skola | 2019-10-07      
 - Gud i maskinen - Meghan O'Gieblyn berättar hur en modern transhumanism - idén om hur teknik kan förbättra människan - liknar... 
   
UR Skola | 2019-09-18      
 - PMDS: Förekomst, symptom, uttryck och behandling - Torbjörn Bäckström har forskat på PMS och PMDS sedan tidigt 1970-tal. Här... 
   
UR Skola | 2019-09-18      
 - PMS! Få hjälp med KBT - Tänk på att PMS inte är ditt fel. Ta hjälp av din omgivning, du är inte ensam, säger... 
   
UR Skola | 2019-09-17      
 - Social rättvisa och jämlik hälsa - I England har ökningen av medellivslängden upphört. I USA har medellivslängden rentav... 
   
UR Skola | 2019-09-17      
 - Kraftfullt samarbete för hållbar utveckling - Utarmningen av vår jord hotar de hälsovinster som har gjorts det senaste århundradet.... 
   
UR Skola | 2019-08-19      
 - Klimakteriebesvär - finns det behandling? - Vilka behandlingar finns för olika, vanliga klimakteriebesvär och hur ser den senaste forskningen ut... 
   
UR Skola | 2019-08-19      
 - Familjebildning på 2000-talet - Med hjälp av infertilitetsbehandlingar kan barn bli till på många olika sätt. Sverige var först i... 
   
UR Skola | 2019-08-09      
 - Sömnstörningar hor ungdomar - Psykologen Lie Åslund beskriver vanliga former av sömnstörningar hos ungdomar och ger konkreta tips... 
   
UR Skola | 2019-08-09      
 - Ständig vinter- eller sommartid - Vad händer om vi slutar ställa om klockan två gånger om året? Göran Kecklund, professor vid... 
   
UR Skola | 2019-08-09      
 - Så fungerar dygnsrytmer - Varför är vissa morgonmänniskor och andra kvällsmänniskor? Varför lider folk mer av jet lag... 
   
UR Skola | 2019-08-09      
 - När vi sover för lite - Några av konsekvenserna vid sömnbrist är sämre uppmärksamhet, sämre inlärning, sämre... 
   
UR Skola | 2019-08-03      
 - Kan tekniken ge oss mer fri tid? - När datorer och robotar hanterar alltfler av våra arbetsuppgifter kan man fråga sig varför vi... 
   
UR Skola | 2019-08-03      
 - Digital teknik skapar få jobb - Teknikutvecklingen kommer med ett inbyggt problem. För varje nytt teknikskifte skapas allt färre nya jobb.... 
   
UR Skola | 2019-08-03      
 - Förstör maskinerna jobben? - Eric Brynolfson, författare till The second machine age, menar att vi på grund av robotisering, digitalisering... 
   
UR Skola | 2019-08-03      
 - Ludditerna var de första teknikmotståndarna - De första att råka ut för teknikutvecklingens mer negativa sida -... 
   
UR Skola | 2019-08-03      
 - Hur förbereder vi oss för en automatiserad framtid? - I Schweiz används ett lärlingssystem som nationalekonomer menar är anledningen... 
   
UR Skola | 2019-07-29      
 - Bekämpa antibiotikaresistens med smartphones - Hur ska vården kunna ställa diagnoser snabbare och mer precist? Felix Neumann, doktorand från... 
   
UR Skola | 2019-07-29      
 - Antibiotika i din mat - Det går att mätta många genom fiskodlingar, men vi måste ta hand om djuren också och inte bara fylla på... 
   
UR Skola | 2019-07-29      
 - Fiskodling och antibiotikaresistens - Allt marint liv påverkas av antibiotikaresistens, men det finns både alternativa sätt att bedriva... 
   
UR Skola | 2019-07-29      
 - Antibiotikaresistens och konsten att vara envis - Vad är antibiotikaresistens och varför ska vi bry oss om det? Johan Fuks från... 
   
UR Skola | 2019-07-29      
 - Tarmfloran påverkas av antibiotika - Ymke de Jong, doktorand vid institutionen för molekylär biovetenskap vid Stockholms universitet,... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - Blåstrumpor och rödstrumpor - Här ger professorn i genusvetenskap Christina Florin en historisk tillbakablick över situationen för... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - UR Samtiden - Nanopartiklar och vår hälsa - Susana Cristobal, professor i biomedicin vid Linköpings universitet, undersöker... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - Hur får man ett Nobelpris i kemi? - Astrid Gräslund, sekreterare i Nobelkommittén, ger här flera konkreta tips att tänka på... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - Populärt om Nobelpriset i kemi - Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm, som själv studerat biokemi, ger här en introduktion och en bakgrund till... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - Paul Modrich, Nobelpristagare i kemi - Paul Modrich, en av årets tre Nobelpristagare i kemi, berättar om sin forskning för gymnasieelever. I... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - Aziz Sancar, Nobelpristagare i kemi - Aziz Sancar, en av 2015 års Nobelpristagare i kemi, berättar för gymnasieelever om sitt arbete och om... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - Frågestund med Nobelpristagare i kemi - Gymnasieelever ställer nyfikna frågor till årets Nobelpristagare i kemi. Många elever har valt... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - Satoshi Omura, medicin - Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - William C. Campbell, medicin - Forskaren William C. Campbell är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Han berättar om hur han byggt vidare på... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - Tomas Lindahl, kemi - Tomas Lindahl har fått Nobelpriset i kemi för sin forskning om dna. Här berättar han om sin forskning och vad priset... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - Paul Modrich, kemi - Paul Modrich är professor i biokemi och har tilldelats 2015 års Nobelpris i kemi. Här berättar han om vad hans... 
   
UR Skola | 2019-06-17      
 - Aziz Sancar, kemi - Nobelpristagaren i kemi Aziz Sancar har, tillsammans med två andra kollegor, upptäckt hur celler lagar dna. Här berättar... 
   
UR Skola | 2019-06-10      
 - Främmande arter och naturvård - Vi håller på att förlora kampen mot en del invasiva arter i Sverige, berättar Lena Sundin... 
   
UR Skola | 2019-06-10      
 - Att förutsäga det oförutsägbara - Invasionspotential och ekologisk effekt är självklara begrepp när Artdatabankens risklista... 
   
UR Skola | 2019-06-10      
 - Faster Agda och kampen mot invasiva arter - Mårdhunden är ett stort problem i Finland. Det skulle kunna ha blivit det i Sverige också om inte... 
   
UR Skola | 2019-06-10      
 - Hur man löser ett problem - Karl-Henrik Robèrt, professor vid Blekinge tekniska högskola, berättar om ramvillkoren för att hantera... 
   
UR Skola | 2019-06-10      
 - Olika invasiva arter innebär olika mycket problem - De finns många invasiva arter, men riskerna skiljer sig mellan arter och mellan land och hav.... 
   
UR Skola | 2019-06-10      
 - Invasiva arter med positiva effekter, myt eller verklighet? - Hotet från invasiva arter är allvarligt, men vad gör man när man står... 
   
UR Skola | 2019-06-10      
 - Risklistan, Artdatabankens uppdrag - Risklistan är Artdatabankens genomgång av vilka arter som kan ha negativ effekt på den biologiska... 
   
UR Skola | 2019-06-10      
 - Invasiva främmande arters ekologi - Nyckelpigor är inte bara söta små insekter. Invasiva arter kan ge omfattande effekter på den... 
   
UR Skola | 2019-06-10      
 - Invasiva främmande arter, spridningens realitet - Barlastvatten i fartyg, grävmassor från vägbyggen, importerade trädgårdsplantor.... 
   
UR Skola | 2019-06-10      
 - Prioritera invasiva främmande arter i naturvården - Snabbhet är viktigt i kampen mot invasiva växter. Nils Carlsson från... 
   
UR Skola | 2019-06-10      
 - Det juridiska landskapet i en värld utan gränser - Anna Sandström, jurist på Naturvårdsverket, går igenom ansvarsområden och... 
   
UR Skola | 2019-05-02      
 - Den kognitiva revolutionen - Alfred Ruth har en bakgrund som it-entreprenör och är, förutom författare och föreläsare, även... 
   
UR Skola | 2019-04-10      
 - Jämställdhet i transportplaneringen - Transportsystemet är inte bara viktigt för klimatet utan har även med social och ekonomisk... 
   
UR Skola | 2019-03-19      
 - Sällsynt bröstcancer - Bröstcancer är en vanlig sjukdom, men bland det vanliga finns också det sällsynta. Li-Fraumenis syndrom... 
   
UR Skola | 2019-03-19      
 - Vad är en sällsynt diagnos? - Sällsynta diagnoser drabbar individen och de anhöriga på många sätt. Här ger läkaren... 
   
UR Skola | 2019-03-19      
 - Genetisk testning - för vem och av vem? - Genetiska tester som man själv enkelt beställer från olika företag blir allt vanligare. Men... 
   
UR Skola | 2019-03-19      
 - En kardiologs syn på genetisk testning - När någon i familjen drabbas av hjärtsjukdom i tidig medelålder kan det finnas skäl... 
   
UR Skola | 2019-03-19      
 - Nya metoder för genetiska undersökningar - Idag finns ny, revolutionerande teknik som kan skanna av en människas hela arvsmassa snabbt och... 
   
UR Skola | 2019-03-19      
 - Bättre vård för barn och unga med diabetes - Hur kan svensk barndiabetesvård förbättras? Barndiabetessköterskan Lena... 
   
UR Skola | 2019-03-19      
 - Effekterna av bra kost och fysisk aktivitet - Vilka effekter har olika typer av fysisk träning på exempelvis övervikt, blodsockernivå och... 
   
UR Skola | 2019-03-19      
 - Att mäta hälsolitteracitet - Hälsolitteracitet handlar om människors förmåga att förvärva, förstå,... 
   
UR Skola | 2019-03-19      
 - Upptäcker skolsköterskan barn som far illa? - Elevhälsan skulle tidigt kunna fånga upp signaler från barn som far illa. Men en... 
   
UR Skola | 2019-03-19      
 - Kontinuerlig blodsockermätning - Förr i tiden smakade man på patientens urin för att mäta blodsockret. Sedan dess har utvecklingen... 
   
UR Skola | 2019-03-19      
 - ACT-terapi för föräldrar till barn med kroniska diagnoser - Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättningar eller... 
   
UR Skola | 2019-03-19      
 - Fysisk aktivitet för mental hälsa - Allt fler ungdomar uppger att de mår psykiskt dåligt. Det yttrar sig som ångest, oro och magont.... 
   
UR Skola | 2019-03-19      
 - Konsekvenser av tidig psykisk ohälsa - Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap, forskar om psykisk ohälsa bland unga. Den psykiska... 
   
UR Skola | 2019-03-19      
 - Från diagnos till konsekvens av sjukdom - Laura von Kobyletzki, docent och allmänläkare, föreläser om sin forskning inom epidemiologi.... 
   
UR Skola | 2019-03-19      
 - Diabetes och effekterna på synen - Skador på näthinnan - diabetesretinopati - är den vanligaste komplikationen till följd av diabetes.... 
   
UR Skola | 2019-03-01      
 - Krisberedskap i jordbruket - När stormen Alfrida slog till drabbades Norrtälje hårt. Men händelsen gav viktiga insikter och erfarenheter,... 
   
UR Skola | 2019-02-14      
 - Tala om sex, normer och relationer - Kultur, samhällsregler och normer ändras när man kommer från ett land till ett annat. Bland... 
   
UR Skola | 2019-02-05      
 - UR Samtiden - Nobels fredspris 2018 - Denis Mukwege, kongolesisk chefskirurg och mottagare av Nobels fredspris 2018, berättar om arbetet med att... 
   
UR Skola | 2019-01-28      
 - UR Samtiden - Träning under behandling av cancer - Går det att träna under en cancerbehandling? Och vad kan fördelarna vara med det?... 
   
UR Skola | 2019-01-28      
 - UR Samtiden - Idrott utan skador - Deltagande i idrott är betydelsefullt för vår kroppsliga och mentala hälsa. Men idrottande kan också... 
   
UR Skola | 2019-01-27      
 - UR Samtiden - Blodflödesbaserad behandling av hjärtsjukdom - Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat en metod som möjliggör... 
   
UR Skola | 2019-01-17      
 - Multidimensionell familjeterapi - I multidimensionell familjeterapi ges stöd och utbildning även till de utomfamiljära kontakterna, till exempel... 
   
UR Skola | 2019-01-17      
 - Socionomens roll i psykisk ohälsa - Socionomen har en viktig roll att fylla när vården blir mer personcentrerad och det byggs interprofessionella... 
   
UR Skola | 2019-01-17      
 - Barns psykiska ohälsa - dags att bryta trenden! - Psykisk ohälsa är den överlägset största orsaken till att barn kontaktar Bris.... 
   
UR Skola | 2019-01-10      
 - När hjärnan bråkar - Vi måste lära oss att leva i ett tillstånd av totalt kaos, menar föreläsaren och författaren... 
   
UR Skola | 2019-01-10      
 - Mannen som vaknade upp död - Vetenskapsjournalisten Helen Thomson berättar om Graham som vaknade upp på sjukhuset övertygad om att han var... 
   
UR Skola | 2019-01-10      
 - Tala med din hjärna - Psykiatern Åsa Nilsonne talar om hur man kan lära sig att förstå sin egen hjärna. Idag börjar vi... 
   
UR Skola | 2019-01-10      
 - Vad är en normal hjärna? - Ett samtal mellan Helen Thomson och Åsa Nilsonne om hur man kan använda kunskapen om hjärnan för att... 
   
UR Skola | 2019-01-10      
 - Hur kommer AI påverka människan? - Det blir allt vanligare med smarta apparater och att vi använder oss av artificiell intelligens. Hur kommer... 
   
UR Skola | 2019-01-08      
 - Identitet, minnet och meningen med kulturarvet - Ett tvärdisciplinärt samtal om människans förutsättningar att förhålla sig... 
   
UR Skola | 2018-12-22      
 - Arthur Ashkin, fysik - Arthur Ashkin, Nobelpristagare i fysik 2018, har utvecklat den optiska pincetten som kan gripa tag i partiklar, atomer, molekyler och... 
   
UR Skola | 2018-12-22      
 - Donna Strickland, fysik - Donna Strickland, Nobelpristagare i fysik 2018, berättar om arbetet med att utveckla högintensitetslasern, ett verktyg som... 
   
UR Skola | 2018-12-22      
 - Gérard Mourou, fysik - En olyckshändelse i labbet ledde till att ögonlasern utvecklades. Gerard Mourou, Nobelpristagare i fysik 2018,... 
   
UR Skola | 2018-12-22      
 - Tasuku Honjo, medicin - Tasuku Honjo, en av 2018 års Nobelpristagare i medicin, berättar om hur han etablerat en ny princip för cancerbehandling... 
   
UR Skola | 2018-12-22      
 - James P Allison, medicin - James P Allison, en av 2018 års Nobelpristagare i medicin, berättar om hur han utvecklade en ny behandlingsprincip mot... 
   
UR Skola | 2018-12-22      
 - Gregory P Winter, kemi - Gregory P Winter, Nobelpristagare i kemi 2018, beskriver hur han genom riktad evolution av antikroppar har tagit fram läkemedel... 
   
UR Skola | 2018-12-22      
 - George P Smith, kemi - George P Smith, Nobelpristagare i kemi 2018, ligger bakom metoden fagdisplay, som bland annat kan användas för att utveckla...