Dela listan:  
    
 
     

Uppsala universitet | 2020-03-03      
 - Koll på miljögifter?. Lars Behrendt, forskare vid avdelningen för miljötoxikologi, institutionen för organismbiologi vid Uppsala... 
   
Uppsala universitet | 2020-03-03      
 - Väderprognoser: vetenskap eller gissningar?. Christoffer Hallgren vid avdelningen för luft-, vatten-, och landskapslära; meteorologi,... 
   
Uppsala universitet | 2020-03-03      
 - Visioner i tre dimensioner på Ångström Makerspace. Uwe Zimmermann vid avdelningen för solcellsteknik, institutionen för materialvetenskap... 
   
Uppsala universitet | 2020-02-24      
 - Uptown Tech. Uptown Tech är en helg där du får testa på allt från 3D-skrivning till att programmera robotar. Här får du också hänga med... 
   
Uppsala universitet | 2020-02-19      
 - Kandidatprogrammet i ledarskap - kvalitet - förbättring. Vill du leda och utveckla framtidens företag och organisationer utifrån ett... 
   
Uppsala universitet | 2020-02-03      
 - Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik. Vill du designa framtidens elbilar eller utveckla framtidens vindkraftverk? På... 
   
Uppsala universitet | 2020-01-14      
 - Kandidatprogrammet i fysik. Vill du förstå naturens lager och processer? Beräkna krafterna som håller ihop en atomkärna eller som verkar på... 
   
Uppsala universitet | 2020-01-14      
 - Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik. Är du intresserad av storskalig avancerad energiteknik med stor betydelse för det svenska... 
   
Uppsala universitet | 2019-11-05      
 - Master’s Programme in Molecular Medicine. Abdelrahman from Egypt talks about his experience studying at the Master’s Programme in Molecular... 
   
Uppsala universitet | 2019-10-18      
 - NZ on Skype. 
   
Uppsala universitet | 2019-10-18      
 - NZ on super powers. 
   
Uppsala universitet | 2019-10-18      
 - NZ on disrupting the status quo. 
   
Uppsala universitet | 2019-10-18      
 - NZ what would I do if I was 20 years old today. 
   
Uppsala universitet | 2019-10-18      
 - NZ on entrepreneurship for sustainability. 
   
Uppsala universitet | 2019-10-18      
 - NZ on the dark side of entrepreneurship. 
   
Uppsala universitet | 2019-10-18      
 - NZ on worklife balance, when work is life. 
   
Uppsala universitet | 2019-10-18      
 - NZ on the good life. 
   
Uppsala universitet | 2019-10-18      
 - NZ on youth entrepreneurship1. 
   
Uppsala universitet | 2019-10-18      
 - NZ on role models. 
   
Uppsala universitet | 2019-10-09      
 - Nobel Lectures in Uppsala 2018 - Nobel Laureates in chemistry. Professor George P. Smith: Principles of affinity selection from phage display... 
   
Uppsala universitet | 2019-09-20      
 - Ett studentprojekt som blivit verklighet genom Uppsala Energy Stories. Uppsala Energy Stories är ett av Sveriges största samverkansprojekt... 
   
Uppsala universitet | 2019-09-04      
 - Seminar: Library Collaboration with Digital Humanities Projects. Seminar with William Kretzschmar, Harry and Jane Willson Professor in Humanities... 
   
Uppsala universitet | 2019-09-03      
 - Seminar: Welfare state analytics. Seminar with Pelle Snickars, Professor at the Department of Culture and Media Studies, Humlab, Umeå... 
   
Uppsala universitet | 2019-09-03      
 - Seminar: Telling stories with GIS - from structured gazetteers to spacial narratives. Seminar 5 June 2019 with Stuart Dunn, Deputy Director at... 
   
Uppsala universitet | 2019-09-03      
 - Norse World - Fornnordisk omvärldsuppfattning 19 april 2019. Föredrag med Agniezska Backman och Alexandra Petrulevich, Institutionen för... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-04      
 - Makt och marknad. Demokrati och ekonomisk frihet ses av många som två grenar på liberalismens träd. Men stöder de varandra, eller finns det... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-04      
 - Framtidens alkoholpolitik – behövs speciella försäljningsställen?. Sedan alkoholkonsumtionen bland unga minskat och lagen medger inköp av... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-04      
 - Transformativt lärande för Agenda 2030 - ny pilotskola på Gotland. Världens länder har kommit överens om Agenda 2030 för att rädda... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-04      
 - Ny teknik, nya samarbeten och internationalisering – nycklar för att lösa framtidens utmaningar?. Inom hälsa och vård ser vi idag en... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-04      
 - Varför används inte biobanksprov oftare för att förbättra folkhälsan?. Användande av biologiska prov och hälsodata är en förutsättning... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-04      
 - Spetskompetens eller bredd? Hur kan vi stärka stödet till vuxna och barn efter sexuella övergrepp?. Var femte kvinna och var tjugonde man har... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-03      
 - Behöver vi vara rädda för stormakten Kina?. Kina ha gått från att ha varit ett isolerat och eftersatt land till en global stormakt.... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-03      
 - Vindkraft i havet – förnybar el som kan bidra till andra miljölösningar. Östersjön kommer att starkt påverkas av klimatförändringarna.... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-03      
 - Spelberoende – vad har hänt efter spelmarknadens omreglering?. Spelmarknaden i Sverige har nyligen omreglerats och många befarar detta kan... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-03      
 - ANDT-strategier för framtiden – klarar vi detta?. ANDT-strategin som regeringen föreslog 2015 avsågs sträcka sig till 2020. Knappt ett år... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-03      
 - Långsiktigt hållbar läkemedelsutveckling i Sverige - hur säkrar vi kompetensen?. Läkemedelsutveckling är mer än bara idén om en ny... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-03      
 - Tryggare på jobbet än hemma? Så kan chefer och kollegor hjälpa den som är utsatt för våld. För den som är utsatt för våld i en nära... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-03      
 - Vad gör vi med alla data? En nationell strategi för forskningsdataresurser inom life science. Forskning inom life science blir alltmer beroende... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-03      
 - Climate vision - what is the role of universities in combating climate change?. How can universities be a driving force in the fight against... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-02      
 - Medborgare och konsumentmakt. Påverkar vi politiken bättre som konsumenter än som politiska medborgare? Vad händer med samhällsutvecklingen... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-02      
 - Oviss rebell eller remiss traditionell - teknik och hälsa för framtiden. Idag sker en explosionsartad utveckling av medicinteknik, teknik som... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-02      
 - Digital utbildning på begäran, universitetens framtida förfäran?. Hur ska högre utbildning utvecklas för att anpassas för det framtida... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-02      
 - Precisionsmedicin. Dags för Sverige att ta steget på riktigt?. Precisionsmedicin ger effektivare behandlingar och färre vårdskador. För att... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-02      
 - Hållbar hälsa - hur skall vi göra för att våra barn långsiktigt skall må fysiskt och psykisk bra?. Många barn i Sverige mår inte bra.... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-02      
 - Psykisk ohälsa och droger. Enligt Folkhälsomyndigheten har den psykiska ohälsan hos unga i Sverige kraftigt ökat under de senaste åren.... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-02      
 - Lärosätens roll i regional utveckling – behöver vi nya sätt att arbeta?. Lärosäten agerar och konkurrerar på en internationell arena men... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-02      
 - Sverige som kunskapsnation. Hur stärks skolans vetenskapliga grund och läraryrkets attraktivitet?. Forskning som svarar på professionens... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-02      
 - När forskning blir praktik bland service- och tjänsteföretag – vad får det att hända?. Inom bland annat fordons- och läkemedelsindustrin... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-02      
 - Makten över professionerna. Hur mycket har läkare, lärare och poliser att säga till om inom vård, skola och brottsbekämpning? Vad är New... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-02      
 - En svensk Kinastrategi- Att tänka långsiktigt kring Kinas globala ambitioner. Kinas alltmer aktiva utrikespolitik har väckt reaktioner i... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-02      
 - Nyanländ idag, legitimerad apotekare imorgon. Hur förvaltas de nyanländas potential?. Sverige har fått ett stort tillskott av nyanlända... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-02      
 - Lärosätesbibliotek vs nationalbibliotek: roller i den vetenskapliga infrastrukturen. Biblioteken behöver integreras tydligare i lärosätenas... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-02      
 - Universitetens roll för en hållbar värld - sektorns möjligheter del 2. Universitetens viktigaste bidrag till en hållbar värld går via... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-02      
 - Universitetens roll för en hållbar värld - omvärldens förväntningar del 1. Universitetens viktigaste bidrag till en hållbar värld går... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-02      
 - How to bring world-leading Swedish research infrastructures into the future?. Sweden has made huge investments in MAX IV, SciLifeLab, ESS and... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-02      
 - Climate change leadership – perspectives from science, industry and politics. Climate change is a scientific, economic and political challenge.... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-01      
 - Styrelse, intraprenörskap och hållbarhet. Intraprenörskap sker i hela organisationen, initiativ kan komma både från medarbetare och ledning,... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-01      
 - Jämställdhet i akademin – hur svårt får det vara?. Jämställdhet ska vara en självklarhet i hela samhället – inklusive universitet och... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-01      
 - Hjärndopning – drogframkallad kreativitet?. Dopning aktualiseras oftast i idrottsliga sammanhang. Men intresset för prestationshöjande... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-01      
 - Samverkan för samhällsutveckling – ska det vara så svårt att prata om?. Humanistisk och samhällsvetenskaplig samverkan sker ofta med... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-01      
 - Ger utbildning verkligen makt?. Idag studerar fler än någonsin på högskolor och universitet. Innebär det att den sociala snedrekryteringen... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-01      
 - Sustainability as a life style - the food and health challenge. Sustainable future urbanisms depend on healthy lifestyle for urban citizens. How... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-01      
 - India’s urban future is everybody´s future. What can sustainability do for us?. How India handles its rapid urbanisation and incorporates... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-01      
 - Building a new biocircular economy - the water and energy challenge. Sustainable future urbanisms depend on a biocircularity. How can India... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-01      
 - Affordable housing for all urban citizens - the shelter challenge. The world is rapidly urbanised. Sustainable future urbanisms depend on the... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-01      
 - Moving People & Not Cars: The Mobility Challenge. Sustainable future urbanisms depend on the capacity of urban systems to ensure affordable and... 
   
Uppsala universitet | 2019-07-01      
 - India’s urban future is everybody's future. What can we do for sustainability?. India will be the third-largest economy by 2025. By 2030 a... 
   
Uppsala universitet | 2019-06-28      
 - AIMday Hållbara städer 2019. Hur kan vi tillsammans skapa den hållbara staden? Uppsala universitet bjuder in aktörer från privat, offentlig... 
   
Uppsala universitet | 2019-06-25      
 - LUSIA: Attosecond Single-cycle Undulator Light. A review of research towards ever-shorter light pulses using the ultimate tool of modern science... 
   
Uppsala universitet | 2019-06-18      
 - Tre studenter på teknisk fysik presenterar deras egenbyggda 3Dscannerprojekt. Uppfinningen skapades inom kursen Elektromekaniskt projekt under... 
   
Uppsala universitet | 2019-06-18      
 - Anna Avenberg presenterar sitt innovativa blomvattningssystem. Uppfinningen skapades inom kursen Elektromekaniskt projekt under sista året på... 
   
Uppsala universitet | 2019-06-18      
 - Ulf Danielsson berätta hur strängteori och matematik hänger ihop bl a med hjälp av en glasstrut. Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik,... 
   
Uppsala universitet | 2019-06-18      
 - Ulf Danielsson berätta hur strängteori och matematik hänger ihop bl a med hjälp av en glasstrut. Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik,... 
   
Uppsala universitet | 2019-06-18      
 - Ulf Danielsson illustrerar extra dimensioner och mörk energi med hjälp av en glasstrut.. Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, ger här... 
   
Uppsala universitet | 2019-06-18      
 - AI-lösningen som ger snabbare EKG-svar. Artificiell intelligens kan användas inom vården för att få snabbare svar på EKG-mätningar. Nu har... 
   
Uppsala universitet | 2019-04-25      
 - Välkommen tillbaka till Carolina. Carolina Rediviva öppnar efter ombyggnad 2 maj 2019 
   
Uppsala universitet | 2019-03-19      
 - Digital humaniora vid Göteborgs universitet. Cecilia Lindhé, föreståndare för Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet,... 
   
Uppsala universitet | 2019-03-14      
 - Del 5 - Vi har ett resultat!. Under höstterminen 2018 pågick ett forskningsprojekt där högstadieelever tillsammans med våra forskare mätte... 
   
Uppsala universitet | 2019-03-14      
 - Commanding the Seas of Humanities Data. Practices and tools for Digital Humanities on the US East Coast. This presentation aims to 1) Showcase... 
   
Uppsala universitet | 2019-03-12      
 - Lecture by Honorary Doctor Susan Danby. Public lecture by Professor Susan Danby, appointed honorary doctor of the Faculty of Educational Sciences... 
   
Uppsala universitet | 2019-03-12      
 - Building a DH-infrastructure for research on Swedish cultural heritage. Building a DH-infrastructure for research on Swedish cultural heritage:... 
   
Uppsala universitet | 2019-03-05      
 - Tomas Edvinsson har laserkoll. Tomas Edvinsson forskar på energiinteraktioner mellan ljus och material för användning i bland annat nya... 
   
Uppsala universitet | 2019-03-04      
 - Den autentiska kopian: Humanistiska simuleringar och digital dokumentation. Den autentiska kopian: Humanistiska simuleringar och digital... 
   
Uppsala universitet | 2019-02-21      
 - Study abroad / Utlandsstudier. You have quite a range of options if you would like to study part of your degree abroad. Here we present four... 
   
Uppsala universitet | 2019-02-21      
 - Facts & figures 2018 - Uppsala University Innovation. The year in brief – 2018. Facts & Figures on the innovative spirit supported by Uppsala... 
   
Uppsala universitet | 2019-02-14      
 - Åsikt Uppsala: Why have young people stopped studying languages?. Participants: David Cvach, Ambassador of France to Sweden Coco Norén,... 
   
Uppsala universitet | 2019-02-11      
 - Innovation’s support - Uppsala University. Uppsala University Innovation’s support is for all researchers at the university. With us you get... 
   
Uppsala universitet | 2019-02-11      
 - Verifiering för samverkan - Uppsala universitet. Forskare på Uppsala universitet kan söka medel för att starta samarbete med en partner... 
   
Uppsala universitet | 2019-02-11      
 - Ämneslärarprogramet. På ämneslärarprogrammet ger vi dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens skola. Som... 
   
Uppsala universitet | 2019-01-29      
 - Föreläsning med hedersdoktor Lena Fries-Gedin. Öppen föreläsning 23 januari 2019 med Lena Fries-Gedin, utsedd hedersdoktor 2019 vid...