Dela listan:  
    
 
     

FriTanke | 2020-02-18      
 - Demokratin i klimatkrisens tid. “Även de bästa demokratier förstår att när ett större krig närmar sig måste demokratin sättas på... 
   
FriTanke | 2020-02-11      
 - Derek Parfit on religion, moral and philosophy. Is there an objective moral? What place should religion have in our lives? How can we get more... 
   
FriTanke | 2019-12-24      
 - Fri Tankes julkalender - Avsnitt 24. Hela Sverige hånglar av Klas Hallberg.. Lucka 24 i Fri Tankes julkalender. Hela Sverige hånglar av Klas... 
   
FriTanke | 2019-12-23      
 - Fri Tankes julkalender - Avsnitt 23. Till den fria tankes försvar.. Lucka 23 i Fri Tankes julkalender. Till den fria tankes försvar av... 
   
FriTanke | 2019-12-22      
 - Fri Tankes julkalender - Avsnitt 22. Vårt klot så ömkligt litet av Ulf Danielsson.. Lucka 22i Fri Tankes julkalender. Vårt klot så ömkligt... 
   
FriTanke | 2019-12-21      
 - Fri Tankes julkalender - Avsnitt 21. Ditt inre liv av Mats Lekander.. Lucka 21 i Fri Tankes julkalender. Ditt inre liv av Mats Lekander. Idag... 
   
FriTanke | 2019-12-20      
 - Klubb Apollo: Tro och vetande 2.0. ”Om det man inte kan tala, därom måste man tiga.” - Ludwig Wittgenstein, ur Tractatus... 
   
FriTanke | 2019-12-20      
 - Fri Tankes julkalender - Avsnitt 20. Alternativa fakta av Åsa Wikforss.. Lucka 20 i Fri Tankes julkalender. Alternativa fakta av Åsa Wikforss.... 
   
FriTanke | 2019-12-19      
 - Capitol vetenskapslunch: Kan man vara nationalist?. Begreppet “nationalism” är vida omtvistat och föga entydigt. Är nationalismen ett hot... 
   
FriTanke | 2019-12-19      
 - Fri Tankes julkalender - Avsnitt 19. Identitetsillusionen av Kwame Anthony Appiah.. Lucka 19 i Fri Tankes julkalender. Identitetsillusionen av... 
   
FriTanke | 2019-12-18      
 - Capitol vetenskapslunch: Spöken - finns dom?. Spöken, gastar, vålnader, poltergeists och gengångare. Våra beteckningar på en avliden... 
   
FriTanke | 2019-12-18      
 - Fri Tankes julkalender - Avsnitt 18. Dra åt helvete av Malin Haawind.. Lucka 18 i Fri Tankes julkalender. Dra åt helvete av Malin Haawind. Idag... 
   
FriTanke | 2019-12-17      
 - Fri Tankes julkalender - Avsnitt 17. Dumhetsparadoxen av Mats Alvesson och André Spicer.. Lucka 17 i Fri Tankes julkalender. Dumhetsparadoxen av... 
   
FriTanke | 2019-12-16      
 - Fri Tankes julkalender - Avsnitt 16. Wienkretsen av Karl Sigmund.. Lucka 16 i Fri Tankes julkalender. Wienkretsen av Karl Sigmund. Idag till 40%... 
   
FriTanke | 2019-12-16      
 - Fri Tankes julkalender - Avsnitt 15. Tänkandets maskineri av Martin Ingvar.. Lucka 15 i Fri Tankes julkalender. Tänkandets maskineri av Martin... 
   
FriTanke | 2019-12-16      
 - Fri Tankes julkalender - Avsnitt 14. Förnuft och fördom av Hugo Mercier och Dan Sperber.. Lucka 14 i Fri Tankes julkalender. Förnuft och... 
   
FriTanke | 2019-12-13      
 - Lucka 13 i Fri Tankes julkalender. Spinoza och jag av Rebecca Goldstein. Lucka 13 i Fri Tankes julkalender. Spinoza och jag av Rebecca Goldstein.... 
   
FriTanke | 2019-12-12      
 - Lucka 12 i Fri Tankes julkalender. Hume - Liv och tänkande av James A. Harris.. Lucka 12 i Fri Tankes julkalender. Hume - Liv och tänkande av... 
   
FriTanke | 2019-12-11      
 - Fri Tankes julkalender - Avsnitt 11: Det ängsliga matsamhället av Andreas Håkansson. Lucka 11 i Fri Tankes julkalender. Det ängsliga... 
   
FriTanke | 2019-12-10      
 - Jul med Klas Hallberg - lucka 10. Upplysning Nu! av Steven Pinker.. Lucka 10 i Fri Tankes julkalender. Upplysning Nu! av Steven Pinker.... 
   
FriTanke | 2019-12-09      
 - Pi-samtal: Vad skiljer egentligen kvinnor och män?. Vad skiljer egentligen kvinnor och män? Frågan har bäring både socialt och biologiskt.... 
   
FriTanke | 2019-12-09      
 - Jul med Klas Hallberg - lucka 9. Rymdresan: Det svarta hålet av Christer Fuglesang. Lucka 9 i Fri Tankes julkalender. Rymdresan: Det svarta... 
   
FriTanke | 2019-12-08      
 - Jul med Klas Hallberg - lucka 8. The Real Owners of the Planet av Björn Persson. Lucka åtta i Fri Tankes julkalender. The Real Owners of the... 
   
FriTanke | 2019-12-07      
 - Jul med Klas Hallberg - lucka 7: Berättelsen om allt av David Christian. Lucka 7 i Fri Tankes julkalender. Berättelsen om allt: 13,8 miljarder... 
   
FriTanke | 2019-12-06      
 - Jul med Klas Hallberg - lucka 6: Förgiftad av Ulf Ellervik. Jul med Klas Hallberg - Lucka 6. Förgiftad av Ulf Ellervik Nervgas och radioaktiva... 
   
FriTanke | 2019-12-05      
 - Fri Tankes julkalender - Lucka 5: Frisk utan fusk av Maria Ahlsén & Jessica Norrbom. Jul med Klas Hallberg - lucka 5. Frisk utan fusk av Maria... 
   
FriTanke | 2019-12-04      
 - Fri Tankes julkalender lucka 4: Extra allt av Mats Alvesson. Lucka 4 i Fri Tankes julkalender: Extra allt av Mats Alvesson. Mats Alvesson,... 
   
FriTanke | 2019-12-03      
 - Frisk utan fusk – hälsa på vetenskaplig väg. Hur håller vi oss friska och hälsosamma genom livet? Råden om hur vi bör äta, träna och... 
   
FriTanke | 2019-12-03      
 - Fri Tankes julkalender - 3e december: Lev hela livet med Bengt Brülde. 3e december: Lev hela livet: Filosofiska tankar om ett lyckligt och... 
   
FriTanke | 2019-12-02      
 - Fri Tankes Julkalender: 2a december - Psykedelisk renässans av Michael Pollan. 2a december: Psykedelisk renässans av Michael Pollan. Om... 
   
FriTanke | 2019-12-02      
 - Jul med Klas Hallberg: 2a december - Psykesdelisk renässans av Michael Pollan. 2a december: Psykedelisk renässans av Michael Pollan. Om... 
   
FriTanke | 2019-11-29      
 - Fri Tankes julkalender: Jul med Klas Hallberg - 1 december. Fri Tankes julkalender 2019 är igång! Vår husfilosof Klas Hallberg är årets... 
   
FriTanke | 2019-11-28      
 - Fri Tankes julkalender - teaser. Snart drar vi igång Fri Tankes julkalender 2019 och vår husfilosof Klas Hallberg är årets julvärd! Varje... 
   
FriTanke | 2019-11-28      
 - Jul med Klas Hallberg - Fri Tankes julkalender 2019. Snart drar vi igång Fri Tankes julkalender 2019 och vår husfilosof Klas Hallberg är... 
   
FriTanke | 2019-11-26      
 - "Jakten på förnuftet: Så skapar vi en bättre värld" med Steven Pinker och Rebecca Goldstein. Vi lever i en värld där fakta ifrågasätts... 
   
FriTanke | 2019-11-12      
 - Klubb Apollo: Nationalism och kosmopolitism. “Imagine there’s no countries It isn’t hard to do Nothing to kill or die for And no... 
   
FriTanke | 2019-11-12      
 - Pi-samtal: Ägnar sig forskare åt meningslös vetenskap?. År 1996 briserade en skandal inom forskarvärlden. Alan Sokal, professor i fysik,... 
   
FriTanke | 2019-11-11      
 - Existentiell salong: Vad är då en människa?. “Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne.” – Första... 
   
FriTanke | 2019-11-04      
 - Capitol vetenskapslunch: Skärmpanik - hot eller myt?. Unga mår allt sämre och vuxenvärlden letar efter orsaker. Teknik i allmänhet och... 
   
FriTanke | 2019-10-28      
 - Capitol vetenskapslunch: Den moderna döden. Det finns inget mer säkert i livet än döden. Det är en erfarenhet som ska drabba oss alla, men i... 
   
FriTanke | 2019-10-22      
 - Klubb Apollo: Finns individen? Kollektiva drömmar och den fria viljans dilemma. “Du kan göra det du vill men i varje givet ögonblick i ditt... 
   
FriTanke | 2019-10-16      
 - Tänkandets maskineri: När AI lär från hjärnan. “Förr eller senare bör vi nog förvänta oss att maskinerna tar kontroll över oss.” -... 
   
FriTanke | 2019-10-14      
 - Pi-samtal: Kan kärnenergin rädda klimatet?. Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Vi har gått in i en ny geologisk tidsålder,... 
   
FriTanke | 2019-10-10      
 - Pi Samtal: Vår tids mentala ohälsa - är psykedelika en del av svaret?. Psykiska sjukdomar utgör ett globalt problem som innebär enorma... 
   
FriTanke | 2019-10-10      
 - Pi Samtal: Relativitetsteorin och Tidsresor. Vad innebär ett krökt universum? Trodde Albert Einstein på tidsresor? Kan svarta hål fungera som... 
   
FriTanke | 2019-09-24      
 - Vetenskapslunch: byråkratins kris - när samhällsförbättrandet slår tillbaka. Vi lever i ett samhälle där lagar, regelverk och... 
   
FriTanke | 2019-09-12      
 - Vetenskapslunch: Var går gränsen mellan verklighet och fiktion?. Fejknyheter, myter och desinformation har bidragit till att göra gränsen... 
   
FriTanke | 2019-09-12      
 - Existentiell salong: Är Sverige ett kristet land – och vad har det för betydelse?. “Vilka värderingar ska prägla vårt land? (…) Goda... 
   
FriTanke | 2019-09-12      
 - Förlagen debatterar: Vem tar ansvar för populärvetenskapen?. Intresset för vetenskap och nya forskningsrön är stort bland läsarna och... 
   
FriTanke | 2019-06-13      
 - Pi-samtal: Förnuftets gåta. Är människan förnuftig eller irrationell? Alternativa fakta, kunskapsresistens och relativism tycks tyda på det... 
   
FriTanke | 2019-05-15      
 - Pi-samtal: Kontroversiell vetenskap. Vetenskapen har en lika mörk som ljus historia. Exemplen är många: dåtidens läkekonst som gjorde... 
   
FriTanke | 2019-05-14      
 - Samtal om mångfaldens pris. Mångfald är vår tids modeord. Politiker och organisationer tävlar om att ta fram de mest ambitiösa planerna och... 
   
FriTanke | 2019-04-29      
 - Vetenskapslunch: Hur kan vi skapa en lyckligare värld?. Psykisk och fysisk ohälsa, fattigdom, naturkatastrofer, krig. Det saknas inte skäl... 
   
FriTanke | 2019-04-29      
 - Existentiell salong: Varför finns lidande?. “Gläd er i hop­pet, var uthålli­ga i li­dan­det.” – Rom 12:12, Bibeln Sjukdomar, krig... 
   
FriTanke | 2019-04-26      
 - Boklansering: Skallmätaren. En konservativ rasbiolog, en banbrytande anatom eller en liberal tidningsman som kämpade för arbetarnas... 
   
FriTanke | 2019-04-17      
 - Pi-dagen: Vilka frågor ställer vetenskapspersoner sig själva?. “Det viktiga är att inte sluta ställa frågor. Nyfikenheten har sina egna... 
   
FriTanke | 2019-04-17      
 - Vetenskapslunch: Kan vi tänka oss friska?. Tänk positivt och stressa mindre. Löpsedlarna varnar oss inte sällan för att vår livsstil och... 
   
FriTanke | 2019-04-17      
 - Vetenskapslunch: Historien om hur människan skapade världen. Klimatförändringar, kärnvapen, krig. Bär människan på fröet till sin egen... 
   
FriTanke | 2019-04-16      
 - Pi-samtal: Aristoteles. Vad är skillnaden mellan människa och djur? Hur finner man det mest övertygande argumentet? Vad är rörelse och hur... 
   
FriTanke | 2019-04-16      
 - Vetenskapslunch: Algoritmerna som styr våra liv. I internets begynnelse sågs det som en fri plattform för demokratiskt deltagande. Men hur... 
   
FriTanke | 2019-04-05      
 - Vetenskapslunch: Kunskapens fiender. Alternativa fakta, post-sanning, kunskapsresistens och trollfabriker. Nyordslistan för att beskriva... 
   
FriTanke | 2019-02-18      
 - Pi-samtal: Mångkultur och medborgerlig identitet (på engelska). Sverige har gått från en homogen folkhemskultur till ett pluralistiskt... 
   
FriTanke | 2019-02-07      
 - Existentiell Salong: Varför finns vi?. Fri Tanke och Libris presenterar Existentiell salong: Ett samtal om tro, mening och den svåra konsten... 
   
FriTanke | 2019-02-07      
 - Pi-samtal: Kolesterolet - hjärtats främsta fiende?. Länge stod läkare maktlösa inför hjärt-kärlsjukdomarna. Det fanns inget man kunde... 
   
FriTanke | 2019-02-06      
 - Vad motiverar våld i religionens namn?. Vad motiverar religiösa våldshandlingar och religiös extremism? Hur motiveras handlingarna rent... 
   
FriTanke | 2019-02-04      
 - Vetenskapslunch: Krisen inom vetenskapen?. Varje vecka bombarderas vi med olika rapporter om vad vi ska eller inte ska äta, om huruvida kön är... 
   
FriTanke | 2018-11-05      
 - David Christian om BIG HISTORY - från Big bang till framtid. Föreläsning om konceptet ”Big history” som är skapat av historikern David... 
   
FriTanke | 2018-11-05      
 - Pi-samtal: Varför vägrar vi acceptera vetenskapliga resultat?. Torbjörn Fagerström, Dan Larhammar och Christina Moberg diskuterar de... 
   
FriTanke | 2018-05-17      
 - Release av Tangle Math på Nobelmuseum. Spelet Tangle Mato bygger på Svenske astronauten Christer Fuglesangs barnbok ”Det Svarta Hålet” är... 
   
FriTanke | 2018-04-25      
 - Releaseseminarium med Angela Saini och Aida Hadzialic. Angela Saini, författare av vår senaste bok Underlägsen – Den misslyckade vetenskapen... 
   
FriTanke | 2018-04-25      
 - Seminarium om funktionell dumhet med Mats Alvesson och Sanna Rayman. Delar av vårt arbetsliv och våra organisationer har blivit... 
   
FriTanke | 2018-04-05      
 - Alternativmedicinens verkan och biverkan. Varför lockas så många av komplementär och alternativ medicin, trots att många behandlingar saknar... 
   
FriTanke | 2018-03-27      
 - Dödshjälp – en mänsklig rättighet?. Sex av tio svenskar är för en legalisering av dödshjälp, enligt en ny undersökning. Sedan ett par... 
   
FriTanke | 2018-03-16      
 - Anna Schytt föreläsning om hennes bok "Med känsla för is".  
   
FriTanke | 2018-03-15      
 - Nordkorea - myt och verklighet. Nordkorea är världens mest slutna land. De allra flesta av oss har ändå en uppfattning om landet, dess... 
   
FriTanke | 2018-02-19      
 - Christer Fuglesang "unboxar" Flyte Light. Nu kan du köpa Flytes hyllade designföremål hos oss på Fri Tanke! Vi lät astronauten och... 
   
FriTanke | 2018-02-05      
 - Einstein lecture by Douglas Hofstadter. INTRODUCTION in Swedish. LECTURE in English. DISCUSSION mostly in English, partly in Swedish. Einstein,... 
   
FriTanke | 2018-02-02      
 - Nordic Secret Release Party.  
   
FriTanke | 2018-01-30      
 - Besatt av gravitationsvågor. Forskaren Janna Levin berättar om en femtio år lång resa för att fånga de flyktiga gravitationsvågorna.... 
   
FriTanke | 2018-01-30      
 - Om vetenskap, kritiskt tänkande och motstånd. Möt tre av vetenskapsvärldens mest kända personligheter. Lawrence Krauss, Richard Dawkins och... 
   
FriTanke | 2018-01-30      
 - Den passionerade rationalisten. I sin senaste bok vittnar vetenskapsmannen Richard Dawkins om ett liv i vetenskapens tjänst. Här ryms... 
   
FriTanke | 2018-01-30      
 - Häpnadsväckande fakta om universum. Lawrence Krauss, prisbelönt fysikprofessor, visar oss vad universum egentligen är och vad som gömmer sig... 
   
FriTanke | 2018-01-19      
 - Pi-samtal: Vi är vad vi äter. I västvärlden har överkonsumtionen av kaloririka livsmedel resulterat i en utbredd övervikt och ett stort... 
   
FriTanke | 2017-12-20      
 - Jesus – Guds son eller misslyckad profet?. I centrum av den kristna tron står den historiske personen Jesus från Nasaret. Hans liv och... 
   
FriTanke | 2017-12-18      
 - Kunskapssynen i den svenska skolan. Fri Tanke förlag arrangerade ett seminarium om kunskapssynen i den svenska skolan med fokus på den... 
   
FriTanke | 2017-12-01      
 - Hur ljudvågor får våra hjärnor att dansa. Varför älskar så många av oss att sjunga, spela och lyssna på musik? Vad gör musicerandet... 
   
FriTanke | 2017-11-30      
 - Hur ljudvågor får våra hjärnor att dansa (pi-samtal). Varför älskar så många av oss att sjunga, spela och lyssna på musik? Vad gör... 
   
FriTanke | 2017-11-18      
 - Pi-symposium: Daniel Dennett & Nick Bostrom. Två av samtidens mest briljanta tänkare, Nick Bostrom och Daniel Dennett, möts för första... 
   
FriTanke | 2017-08-16      
 - A film about chess, with swedish whiz-kid Anna Cramling and astronaut Christer Fuglesang. Fri Tanke proudly presents, A film about chess, with... 
   
FriTanke | 2017-08-08      
 - En film om schack - av Fri Tanke bokförlag. Den 29-30 September kommer Anna Cramling att finnas i Fri Tankes monter på Bokmässan för att ta...